img:Shiba Inu
Shiba Inu - SHIB
R$ 0.00010885 12.19%
img:Cardano
Cardano - ADA
R$ 2,45 2.61%
img:ApeCoin
ApeCoin - APE
R$ 4,45 7.14%
img:MANA (Decentraland)
MANA (Decentraland) - MANA
R$ 1,98 5.68%
img:USD Coin
USD Coin - USDC
R$ 5,45 -0.22%
img:Solana
Solana - SOL
R$ 859,74 4.4%
img:Bitcoin
Bitcoin - BTC
R$ 352.698,46 5.16%
img:Ethereum
Ethereum - ETH
R$ 18.903,44 5.31%
img:Chiliz
Chiliz - CHZ
R$ 0.39783998 4.6%
img:XRP
XRP - XRP
R$ 3,04 5.5%
img:Shiba Inu
Shiba Inu - SHIB
R$ 0.00010885 12.19%
img:Cardano
Cardano - ADA
R$ 2,45 2.61%
img:ApeCoin
ApeCoin - APE
R$ 4,45 7.14%
img:MANA (Decentraland)
MANA (Decentraland) - MANA
R$ 1,98 5.68%
img:USD Coin
USD Coin - USDC
R$ 5,45 -0.22%
img:Solana
Solana - SOL
R$ 859,74 4.4%
img:Bitcoin
Bitcoin - BTC
R$ 352.698,46 5.16%
img:Ethereum
Ethereum - ETH
R$ 18.903,44 5.31%
img:Chiliz
Chiliz - CHZ
R$ 0.39783998 4.6%
img:XRP
XRP - XRP
R$ 3,04 5.5%